עורך דין מיסים

תופעת הלבנת ההון היא תופעה חמורה מאד בישראל ומתקיימת בהיקף שערורייתי של מיליארדי דולרים. הלבנת הון היא למעשה ניסיון טשטוש של מקור הכסף, בעיקר כאשר מדובר על כספים ממקור לא חוקי כמו ממכירת סמים, זנות, הימורים, שוחד ועוד. חשיפת המקור תחשוף כמובן את הפשיעה ואת השרשרת כולה ולכן נעשים מאמצים גדולים להסוות אותו. מדינת ישראל שככל הנראה משך שנים רבות אפשרה את הפעילות הזאת, החליטה להדק את החגורה ולפעול למען היקף התופעה.

כתוצאה מכך ובין היתר עברות מס הפכו להיות בהגדרה עברות של הלבנת הון על כל המשמע מכך.

האם עורך דין מיסים יכול לספק מענה לעבירה פלילית?

מאחר ומדובר על תופעה בהיקף של מיליארדי דולרים ומטרת המדינה לצמצם את התופעה באופן מאד משמעותי ונחרץ נוצרה מציאות חדשה שבמסגרתה אותן הפעולות עשויות להסלים בקלות ובמהרה לכדי עבירות של צווארון לבן, הלבנת הון ועבירות מס. מעבר לכך, לבית המשפט הסמכות להטיל באופן נפרד עונש בגין כל עבירה, אם כי לצורך כך יהיה צורך להוכיח שנגרם נזק נפרד, בנוסף.

עורך דין מיסים הוא אדם חיוני לפעילות עסקית ובפועל, תעודת הביטוח הטובה ביותר של ארגונים ושל פעילות עסקית באשר היא, היא לקבל ליווי כדרך קבע מטעמו של עורך דין מיסים. יחד עם זאת, שירותו יהיה מועיל גם אם לא רציף, בפרט במצבים בהם הוא נחוץ. במצבים שבהם יש חשד לעניין של הרשויות או חלילה הגשת כתב אישום.

כמובן שבמידה והוגש נגדכם כתב אישום חיוני לפנות אל עורך דין מיסים שמתמחה ברזי חוקי המס והלבנת ההון על מנת להצליח לצמצם את הנזק ואת היקף כתב האישום.

עברות מס

בשונה מהלבנת הון בהם יש אישום פלילי, עברות מס לא מחייבות להיות משויכות לעברות של הלבנת הון, ודי בניסיון להשתמט מתשלום המס, מבלי שאלו יהיו מעורבים בפלילים על מנת לעבור על אחת מעברות החמורות ביותר של פקודת מס הכנסה.

אחת התנאים המרכזיים לעבירת מס היא כוונת הלב. החוק מבהיר של מנת שתחשב עבירה צריכה להיות כוונה להתחמק מתשלום מס הכנסה או לסייע לאחר להתחמק ממנו. לעניין זה יש להבהיר כי עצם הכוונה יש בה עברה. כך למשל, אדם שמגיע לו כחוק, החזר מס, אך התעכב בתשלום מס, ייחשד כבעל כוונה להימנע מתשלום.

פירוט החוק של עברות מס ותפקידו של עורך דין מיסים

החוק קפדני ביותר ואתו קפדנית גם האכיפה. כפי שצוין קודם לכן, אין חובה של פעולה של ממש בניסיון הימנעות מתשלום במס, אלא די בהבעת כוונה לכך. עם האמור לעיל, גם גובה ההכנסה שבגינה יש ניסיון להימנע משתלום מס והדבר יחשב כעבירה הוא נמוך להפליא. למעשה, כל שקל אחד שנכנס תחת ההגדרה של הכנסה, שלא דווח יחשב כדבר עבירה.

הכנסה של אדם או חברה מחושבת באופן שנתי ומגלמת את ההכנסות של כל השנה, עליהן יש חובת דיווח שוטפת ותקופתית. במידה וקיים חשד או אישום לעברת מס חייבים לקבל את הייעוץ הטוב ביותר ולאפשר למשרד עורכי דין שמתמחה בתחום לנהל את התיק על מנת לצמצם נזקים ואף לזכות במידת האפשר.